ஸ்காபுறோ விலாகருணா இல்லத்தில் தனது 101வது பிறந்த நாளை கொண்டாடி மகிழ்ந்த திரு இராமையா சுவாமிநாதன்

திருமதி இந்திராணி நாகேந்திரத்தின் நிர்வாகத்தில் இயங்கிவரும் ஸ்காபுறோ விலாகருணா இல்லத்தில் தங்கியிருந்து அவர்களது பராமரிப்பில் உள்ள, திரு இராமையா சுவாமிநாதன் தனது 101வது பிறந்த நாளை நேற்று கொண்டாடி மகிழ்ந்தார். திருமதி இந்திராணி நாகேந்திரம் மற்றும் பணியாளர்கள் சகிதம் சிரித்த முகத்துடன் கேக் வெட்டுவதை படத்தில் காணலாம். திரு இராமையா சுவாமிநாதன் மேலும் பலஆண்டுகள், அனைவரும் வியந்துபார்க்கும் வண்ணம் வாழ வேண்டுமென கனடா உதயன் வாழ்த்துகின்றான்.