வித்துவான் சாமுவேல் கனகரத்தினம் ஞானரத்தினம்

மரண அறிவித்தல்

 

 

அன்னை மடியில் : 13 மாசி 1932 – இறைவன் அடியில் : 07 ஆடி 2018