நாளை நடைபெறும் ஐந்து நூல்கள் வெளியீட்டு விழா

பிரித்தானியாவாழ் வழக்கறிஞரும் எழுத்தாளருமான செல்லத்தம்பி ஸ்ரீ ஸ்கந்தராசாஅவர்கள் எழுதிய “இனிக்காதா இலக்கணம்” , “ஆங்கிலம் பிறந்தகதையும் வளர்ந்த கதையும்”, “பேசாதவைபேசியவை”, “ஆங்கிலம் மூலம் தமிழ்”, மற்றும் The Deserted Wife and the Dancing Girl’s Daughter ஆகியஐந்துநூல்களின் வெளியீட்டு விழா நாளை சனிக்கிழமை பிற்பகல் 3.00 மணிக்கு ஸ்காபுறோ நகர சபைமண்டபத்தில் நடைபெறும். விழாவிற்கு கனடாதமிழ் எழுத்தாளர் இணையத்தின் தலைவர் பேராசிரியர் இ. பாலசுந்தரம் தலைமை தாங்குவார்.