தமிழகத்தில் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் சபரிமாலா பணியை விட தேசம் தான் முக்கியம் என்று தனது பதவியைத் துறந்துள்ளார்

தற்போது இந்தியா முழுவதும் “நீட்” என்னும் கல்வித் திட்டம் தொடர்பாக எங்கும் ஆர்ப்பாட்டப் போராட்டங்கள் நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கையில், இந்தியா முழுவதும் ஒரே கல்வி முறையை அமுல்படுத்தும் படி வலியுறுத்தி போராடி வந்த அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் சபரிமாலா பதவியை விட தேசம் தான் முக்கியம் என்று தனது பணியைத் துறந்துள்ளார்.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஊராட்சி ஒன்றிய அரசுப் பள்ளியின் ஆசிரியராகப் பணியாற்றிக் கொண்டே பல பட்டிமன்றங்களில் நடுவராகவும் சமூக சேவைகளிலும் ஈடுபட்டு கொண்டும் ஆசிரிய பணிக்கு முன் உதாரணமாக விளங்கி கொண்டு இருக்கிறார்