டாக்டர் எஸ். எம். பாலாஜி அவர்கள் சென்னையில் நடைபெற்ற சர்வதேச பல் மருத்துவக் கல்லூரியின் மாநாட்டையும் அதன் வருடாந்த பட்டமளிப்பு விழாவையும் தொடக்கிவைத்தார்

தமிழ்நாட்டின் பிரபல பல்வைத்திய நிபுணரும், சர்வதேச பல் மருத்துவக் கல்லூரியின் தலைவரும் சென்னை பாலாஜி பல்மருத்துவ நிலையத்தின் ஸ்தாபகருமான டாக்டர் எஸ். எம். பாலாஜி அவர்கள் சென்னையில் நடைபெற்ற சர்வதேச பல் மருத்துவக் கல்லூரியின் மாநாட்டையும் அதன் வருடாந்த பட்டமளிப்பு விழாவையும் தொடக்கிவைத்தார்.