கிங்ஸ்லி மரியதாஸ் அந்தோணிமுத்து (நேசன் )

மூன்றாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

பூமித்தாயின் மடியில் : 3 ஆவணி 1957 – ஆண்டவன் அடியில் : 16 ஆனி 2015