கனடாவில் இயங்கிவரும் யாழ்ப்பாணம் கந்தர்மடம் – இவ்வாண்டிற்குரிய வருடாந்த இராப்போசன விருந்து மற்றும் ஒன்றுகூடல் நேற்று சனிக்கிழமை ஸ்காபுறோ நகரில் நடைபெற்றது

கனடாவில் இயங்கிவரும் யாழ்ப்பாணம் கந்தர்மடம் -ஆனைப்பந்தி மக்கள் ஒன்றியம் நடத்திய இவ்வாண்டிற்குரிய வருடாந்த இராப்போசன விருந்து மற்றும் ஒன்றுகூடல் ஆகியன நேற்று சனிக்கிழமை மாலை ஸ்காபுறோ நகரில் உள்ள மண்டபத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

மன்றத்தின் முக்கிய உறுப்பினர்கள் திரு கேதா நடராஜா மற்றும நண்பர்கள் சேர்ந்து ஏற்பாடு செய்த இந்த வைபவம் மிகவும் குதூகலத்துடன் நடைபெற்றது.

கலை நிகழ்ச்சிகள் கலந்து கொண்டவர்கள் மெய்மறக்கச் செய்தன.
பாடல்களைப் பாடியவர்கள் பார்வையாளர்களின் செவிகளுக்கு இசையை மட்டுமல்ல தேனையும் பிசைந்து கொடுத்தார்கள்.
மொத்தத்தில் இந்த யாழ்ப்பாணம் கந்தர்மடம் -ஆனைப்பந்தி மக்கள் ஒன்றியம் நடத்திய இவ்வாண்டிற்குரிய வருடாந்த இராப்போசன விருந்து மற்றும் ஒன்றுகூடல் ஆகியன ஒரு நண்பர்கள் சநதிபபு நிகழ்வாகவும் அமைந்தது என்றால் அது மிகையாகாது.