இளையதம்பி இராமசாமி

முதலாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அன்னையின் மடியில் : 26-10-1930 – ஆண்டவன் அடியில் : 11-05-2017
திதி: 30-04-2018