இந்து வாலிபர் சங்த்தினால் வன்னி வழிப்புலணற்றோர் சங்கத்தின் பயனாளிகளுக்கு ரூபா 50000 பெறுமதியான புத்தாடைகளும், இல்ல தேவைக்குரிய மாணவர்களின் நடனக்குழுவுக்கு ரூபா 30000 புத்தாடைகளும் அன்பளிப்பு

வட்டுக்கோட்டை இந்து வாலிபர் சங்த்தினால் வன்னி வழிப்புலணற்றோர் சங்கத்தின் பயனாளிகளுக்கு ரூபா 50000 பெறுமதியான புத்தாடைகளும் வள்ளிபுனம் இனிய வாழ்வு இல்ல விசேட தேவைக்குரிய மாணவர்களின் நடனக்குழுவுக்கு ரூபா 30000 பெறுமதியான புத்தாடைகளும் அன்பளிப்பாக வழங்கபட்டுள்ளன.
வன்னி விழப்புலணற்றோர் சங்கத்தினால் வட்டுக்கோட்டை இந்து வாலிபர் சங்கத்திடம் முன்வைத்த கோரிக்கைக்கமைவாக கடந்த கால யுத்தத்தின் போது முற்றாக பார்வையிழந்த 34 பெண்களுக்கு வன்னி விழிப்புலணற்றோர் சங்க தலைமை காரியாலத்தில் வைத்து புத்தாடைகள் அன்பளிப்பாக வழங்கபட்டுள்ள அதேவேளை வள்ளிபுனம் இனிய வாழ்வு இல்ல நிர்வாகத்தின் கோரிக்கைக்கு அமைவாக விசேட தேவைக்குரிய மாணவர்களுகளின் நடனக்குழுவிற்கான புத்தாடைகள் இனிய வாழ்வு இல்லத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வின் போது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்படி நிகழ்வுகளின் போது வட்டுக்கோட்டை இந்து வாலிபர் சங்கத்தின் முன்னால் உறுப்பினர் திரு. சண்முகநாதன் மயூரன் அவர்களினால் பயனாளிகளுக்கான புத்தாடைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.