“இதுவரை” – நூல் ஒன்றை ஆசிரியர் திரு ஆர். என். லோகேந்திரலிங்கம் வெளிக்கொணர்ந்தார்

கனடா உதயன் பத்திரிகையின் வாராந்த ஆசிரிய தலையங்கங்கள் “கதிரோட்டம்” என்ற பெயரோடு கடநத 21 வருடங்களாக பிரசுரமாகிக் கொண்டு வருகின்றன. அவற்றில் பலவற்றை த் தொகுத்து “இதுவரை” என்ற பெயரில் . அதன் வெளியீட்டு விழா சில வருடங்களுக்கு முன்னர் கனடாவின் ஸ்காபுறோ நகரில் நடைபெற்றபோது படமாக்கப்பட்ட ஒளித்தட்டு இது. நன்றி” நண்பர் நவஜீவன்- இகுருவி நிறுவனத்தின் ஸ்தாபகர்