அமரர் திரு. ராசப்பா வைத்தியலிங்கம்

10ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

 

அன்னை மடியில்: 16-11-1932 – ஆண்டவன் அடியில்: 12-07-2016