அமரர். திருநாவுக்கரசு சிங்கராஜா

முதலாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அன்னைக்கு மடியில் : 20-10-1990 – இறைவனின் அடியில் : 02-04-2015