அமரர். கிரிஷ்ணவாசான் செல்லத்துரை

31ம் நாள் நினைவாஞ்சலியும், நன்றி நவிலலும்

அன்னை மடியில் : 10-06-1966 – ஆண்டவன் அடியில் : 14-06-2018