கொரோனா:விண்வெளிக்கு மனிதனை அனுப்பும் பணியில் தொய்வு; மயில்சாமி அண்ணாதுரை

இஸ்ரோ முன்னாள் திட்ட இயக்குநர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை கூறியதாவது;-
கொரோனாவால் விண்வெளிக்கு மனிதனை அனுப்பும் பணியில் தொய்வு ஏற்பட்டு உள்ளது. விண்வெளிக்கு மனிதனை அனுப்பும் திட்டம் நிறைவேற 3 ஆண்டுகள் ஆகும்;  3வது நிலவு பயணமும் தள்ளி போகிறது.
விமான பயணம் போல விண்வெளி செல்வதற்கு வாகனங்கள் உருவாகும். செவ்வாய் கிரகத்தில் தாவரம் வளர்ப்பதற்கான மூலக்கூறுகள் ஆராயப்படும்.
சந்திரயான்3 செயற்கைகோள் 1 ஆண்டுக்குள் அனுப்பப்படும்.ஆளில்லா விண்கலம் 3 கட்டங்களாக செயல்படுத்தப்படும். நிலத்திலும், நீரிலும் வரும் எல்லை பிரச்சினைகள் வானிலும் வரக் கூடாது என விஞ்ஞானிகள் செயலாற்றி வருகின்றார். வானில் உள்ள செயற்கைகோள் கழிவுகளை அகற்ற முயற்சிகள் நடைபெறுகின்றன என கூறினார்.