கிங்ஸ்லி மரியதாஸ் அந்தோணிமுத்து (நேசன் )

கிங்ஸ்லி மரியதாஸ் அந்தோணிமுத்து  (நேசன் )

மூன்றாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி பூமித்தாயின் மடியில் : 3 ஆவணி 1957 – ஆண்டவன் அடியில் : 16 ஆனி 2015 Share on Facebook Share Share on TwitterTweet Share on Google Plus Share Share on Pinterest Share Share on LinkedIn Share Share on Digg Share Send email Mail Print Print

Read More

திருமதி இரத்தினம் முத்துகுமாரு [சற்குணம் ]

திருமதி இரத்தினம் முத்துகுமாரு [சற்குணம் ]

31ம் நாள் நினைவாஞ்சலியும் நன்றி நவிலலும் அன்னை மடியில் : 18-04-1927 – ஆண்டவன் அடியில் : 22-04-2018 Share on Facebook Share Share on TwitterTweet Share on Google Plus Share Share on Pinterest Share Share on LinkedIn Share Share on Digg Share Send email Mail Print Print

Read More

அமரர். இராஜேந்திரன் நித்தியானந்தன்

அமரர்.  இராஜேந்திரன் நித்தியானந்தன்

31ம் நாள் நினைவஞ்சலி அன்னை மடியில் : 08-08-1961 – ஆண்டவன் அடியில் : 29-04-2018 Share on Facebook Share Share on TwitterTweet Share on Google Plus Share Share on Pinterest Share Share on LinkedIn Share Share on Digg Share Send email Mail Print Print

Read More

அமரர். சுந்தரலிங்கம் மீனாட்சிசுந்தரலிங்கம்

அமரர். சுந்தரலிங்கம் மீனாட்சிசுந்தரலிங்கம்

16ஆம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி தோற்றம் : 24-10-1955 – மறைவு : 29-05-2002 Share on Facebook Share Share on TwitterTweet Share on Google Plus Share Share on Pinterest Share Share on LinkedIn Share Share on Digg Share Send email Mail Print Print

Read More
1 2 3 4 5 6 25