இளையதம்பி இராமசாமி

இளையதம்பி   இராமசாமி

முதலாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி அன்னையின் மடியில் : 26-10-1930 – ஆண்டவன் அடியில் : 11-05-2017திதி: 30-04-2018 Share on Facebook Share Share on TwitterTweet Share on Google Plus Share Share on Pinterest Share Share on LinkedIn Share Share on Digg Share Send email Mail Print Print

Read More

திருமதி முத்துக்குமாரு இரத்தினம் (சர்குணம்)

திருமதி முத்துக்குமாரு இரத்தினம் (சர்குணம்)

மரண அறிவித்தல் தோற்றம்: 18-04-1927 – மறைவு : 22-04-2018 Share on Facebook Share Share on TwitterTweet Share on Google Plus Share Share on Pinterest Share Share on LinkedIn Share Share on Digg Share Send email Mail Print Print

Read More

திரு பூதத்தம்பி விஜயகுமார்

திரு பூதத்தம்பி விஜயகுமார்

மரண அறிவித்தல் அன்னைமடியில் : 11-01-1951 – இறைவனடியில் : 13-04-2018 Share on Facebook Share Share on TwitterTweet Share on Google Plus Share Share on Pinterest Share Share on LinkedIn Share Share on Digg Share Send email Mail Print Print

Read More

திருமதி குகவதி மாணிக்கவாசகர்

திருமதி  குகவதி  மாணிக்கவாசகர்

மரண அறிவித்தல் அன்னை மடியில் : 22-07-1948 – ஆண்டவன் அடியில் : 13-04-2018 Share on Facebook Share Share on TwitterTweet Share on Google Plus Share Share on Pinterest Share Share on LinkedIn Share Share on Digg Share Send email Mail Print Print

Read More

அமரர் கோபாலபிள்ளை நாகேஸ்வரன்

அமரர்  கோபாலபிள்ளை நாகேஸ்வரன்

31ஆம் நாள் நினைவஞ்சலி அன்னைமடியில் : 04-02-1960 – இறைவனடியில் : 26-03-2018 Share on Facebook Share Share on TwitterTweet Share on Google Plus Share Share on Pinterest Share Share on LinkedIn Share Share on Digg Share Send email Mail Print Print

Read More
1 2 3 4 5 23