22 மார்ச் 2020 அன்று ஜனதா ஊரடங்கு (ஜனதா கர்ப்பியூ) உத்தரவு மற்றும் பாரதத்தையும் ஆதரிப்போம்

22 மார்ச் 2020 அன்று ஜனதா ஊரடங்கு (ஜனதா கர்ப்பியூ) உத்தரவு மற்றும் பாரதத்தையும் ஆதரிப்போம்

இந்த 22 மார்ச் 2020 அன்று ஜனதா ஊரடங்கு (ஜனதா கர்ப்பியூ) உத்தரவு மற்றும் பாரதத்தையும் ஆதரிப்போம் !! #CoronaVirus # COVID-19 க்கு எதிரான போராடத்தில் கைகோர்ப்போம் !! வீட்டின் உள்ளிருந்து நம் வீட்டவரின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்போம் !! பிரதமர் மோடியின் அழைப்பை ஏற்று மகிழ்ச்சியான & ஆரோக்கியமான பாரதத்தை உருவாக்குவோம் !! சனாதன் தர்மம் “வாசுதைவ குட்டம்பகம்” என்று கற்பிக்கிறது, அதாவது முழு உலகமும் என் குடும்பம் .. எல்லா உயிரினங்களும் என் குடும்பம். விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் மற்றும் பூச்சிகளைக் கொன்று சாப்பிடாமல் அன்பாகவும் அக்கறையுடனும் இருக்கட்டும், அவை நம்மிடமும் அன்பு காட்டும் !! நான் ஒரு பெருமைமிக்க இந்து …..

Read More