“தமிழ் இலக்கியத் தோட்டம்” அமைப்பு நடத்திய ஒரு பயனுள்ள நிகழ்வு

“தமிழ் இலக்கியத் தோட்டம்” அமைப்பு நடத்திய ஒரு பயனுள்ள நிகழ்வு

Today, an important Event took place at Scarborough Tamil Isai Kala Mandram Auditorium. Tamil Literary Garden organized this event to honour David Shulman and to release his book in Toronto. At the same event, Tamil Literary Garden released a song for Harvard Tamil Chair, sung by Jesica Judes which was followed by musical program and reception. Also launching an online fundraising campaign for Harvard Tamil Chair using the song sung by Jessica, took place. David…

Read More

“இதுவரை” – நூல் ஒன்றை ஆசிரியர் திரு ஆர். என். லோகேந்திரலிங்கம் வெளிக்கொணர்ந்தார்

“இதுவரை” –  நூல் ஒன்றை ஆசிரியர் திரு ஆர். என். லோகேந்திரலிங்கம் வெளிக்கொணர்ந்தார்

கனடா உதயன் பத்திரிகையின் வாராந்த ஆசிரிய தலையங்கங்கள் “கதிரோட்டம்” என்ற பெயரோடு கடநத 21 வருடங்களாக பிரசுரமாகிக் கொண்டு வருகின்றன. அவற்றில் பலவற்றை த் தொகுத்து “இதுவரை” என்ற பெயரில் . அதன் வெளியீட்டு விழா சில வருடங்களுக்கு முன்னர் கனடாவின் ஸ்காபுறோ நகரில் நடைபெற்றபோது படமாக்கப்பட்ட ஒளித்தட்டு இது. நன்றி” நண்பர் நவஜீவன்- இகுருவி நிறுவனத்தின் ஸ்தாபகர்

Read More

பெற்றிக் பிரவுண் ஸ்காபுறொ நகரில் உள்ள ஜேசிஎஸ் மண்டபத்தில் தமிழ் பேசும் பத்திரிகையாளர்கள் முன்னிலையில்

பெற்றிக் பிரவுண் ஸ்காபுறொ நகரில் உள்ள ஜேசிஎஸ் மண்டபத்தில் தமிழ் பேசும் பத்திரிகையாளர்கள் முன்னிலையில்

” I do respect the value and beauty of the Tamil Community of Ontario. Whenever I hear about a Tamil Event in GTA, I always travel from any part of this province. This Community played a very big role to elect me as the Leader of the Ontarion Conservative Party. In the Provincial Election-2018, there are three Tamil speaking candidates joining with me to form our Conservative Government. Therefore the Community should make sure to…

Read More