யாழ்ப்பாணம் பலாலி விமானத் தளத்தை பிராந்திய விமான நிலையமாக விரிவாக்கும் அபிவிருத்திப் பணிகள் மிக விரைவில்

யாழ்ப்பாணம் பலாலி விமா னத் தளத்தை பிராந்திய விமான நிலையமாக விரிவாக்கும் அபிவிருத்திப் பணிகளை ஆரம்பிப்பது தொடர்பில் இந்திய அதிகாரிகள் மூவர் நேரில் வந்து ஆராய வுள்ளனர்.
பலாலி விமான நிலையத்துக்கு வருகை தரும் இந்திய அதிகாரிகள் மூவரும், விமான ஓடுபாதை மற்றும் விமான நிலைய அமை விடம் என்பன தொடர்பில் ஆராய்ந்துஅன்று பிற்பகலே கொழும்பு திரும்புவர் என விமானப் படைத் தகவல்கள் தெரிவித்தன.

யாழ்ப்பாணம் பலாலி விமான நிலையத்தை பிராந்திய விமான நிலையமாக சீர மைக்க இலங்கை – இந்திய அரசுகளுக்கு இடையே இணக்கம் காணப்பட்டது.
அத்துடன், பலாலியிலிருந்து தமிழகத்துக் கான விமான சேவையை ஆரம்பிக்கவும் இந்தியா, இலங்கையிடம் விருப்பம் தெரிவி த்தது.
இந்த நிலையை பலாலி விமானத் தள த்தை பிராந்திய விமான நிலையமாக விரி வாக்கும் அபிவிருத்திப் பணிகளை ஆரம்பி க்க இந்தியா தயாராகி உள்ளது. அதனை யாழ் இந்திய துணைத் தூதுவர், கடந்த வாரம் தெரிவித்திருந்தார்.இந்த நிலையில் பலாலி விமானத் தள த்தை நேரில் ஆராய இந்திய அதிகாரிகள் மூவர் இன்று பலாலிக்கு வருகை தருகின்றனர். இதேவேளை, 2016ஆம் ஆண்டும் இந் திய சிவில் விமான போக்குவரத்து அதிகாரி கள் பலாலிக்கு நேரில் வருகை தந்து ஆராய் ந்தனர். அதன்போது, தற்போதுள்ள நிலப்பரப்பை வைத்தே பிராந்திய நிலையம் அமைக்க முடி யும் என்றும் மேலதிகமாக காணிகளை சுவீ கரிக்கத் தேவையில்லை என்றும் அவர்கள் அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தனர் என்பது குறிப் பிடத்தக்கது.