யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள புராதன சின்னங்களை சுற்றுலா தளமாக மாற்ற யாழ்.மாநகர சபையில் தீர்மானம்

இலங்கையில் மத்திய அரசினால் கையகப்படு த்தப்படும் யாழ்.மாநகர சபை எல் லைக்குட்பட்ட புராதன சின்னங் களை சுற்றுலா தளமாக மாற்றி சபையின் நிர்வாகத்தின் கீழ் கொண்டுவரப்பட வேண்டும் என மாநகர சபையில் தீர்மானம் நிறை வேற்றப்பட்டுள்ளது.

யாழ்.மாநகர சபையின் மாதா ந்த அமர்வு அண்மையில் நடைபெற்றது. அதில் மேற்குறித்த பிரேரணையை தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணி உறுப்பினர் வை.கிருபாகரன் முன்மொழிந்தார். அதில் வடக்கில் உள்ள முக்கிய உள்;ராட்சி நிர்வாகமாக யாழ்.மாநகர சபை திகழ்கின்றது. எனவே இச் சபைக்கு வருமானத்தை ஈட்டிக் கொள்ள வேண்டிய தேவையும் உள்ளது.

எனவே யாழ்.மாநகர எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள புராதான சின்னங்களை சபையின் நிர்வாகத்தின் கீழ் எடுத்து, அதனை சுற்றுலா தளமாக மாற்றி அதன் ஊடாக வரு மானத்தை ஈட்ட முடியும். குறிப்பாக யாழ். கோட்டையினை எமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் எடுக்க வேண்டும் என தெரிவித்தார்.
மேற்குறித்த விடயம் தொடர்பில் கருத்து தெரிவித்த உறுப்பினர் தனுஜன், மத்திய அர சாங்கம் இங்குள்ள புராதன சின்னங்களை தமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரும் முய ற்சியை செய்து வருகிறார்கள். அதனை தடு க்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் எமது புரா தன சின்னங்கள் எமக்கு இல்லாமல் அழிக் கப்பட்டுவிடும், அல்லது வரலாறு மாற்றப்பட்டு விடும். முதலில் யாழ்.கோட்டையினை மாந கர நிர்வாகத்தின் கீழ் கொண்டுவந்து சுற் றுலா தளமாக மாற்ற வேண்டும் என தெரிவித்தார். அதனடிப்படையில் குறித்த தீர்மானம் சபையில் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு, பிரேரணை எந்தவித எதிர்ப்பும் இன்றி நிறைவேற்றப் பட்டது.