மூன்றாவது குழந்தை ஓட்டுரிமை குறித்து பாபா ராம்தேவ் சர்ச்சை கருத்து – ஓவைசி கண்டனம்

மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்த மூன்றாவது குழந்தைக்கு ஓட்டுரிமை இல்லை என்று சட்டம் கொண்டுவர வேண்டும் என பாபா ராம்தேவ் பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முன்னதாக பாபா ராம்தேவ் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில், “இரண்டு குழந்தைகளுக்கு மேல் யாரும் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. மூன்றாவது குழந்தைக்கு ஓட்டுரிமை இல்லை என சட்டம் கொண்டுவர வேண்டும். அரசின் பிற சலுகைகளையும் பறிக்க வேண்டும். அடுத்த 50 வருடங்களில் இந்தியாவின் மக்கள் தொகை 150 கோடியாக மாறுவதை நாம் தடுக்க வேண்டும். தற்போது எந்த வாக்காளர்களும் அரசு அளிக்கும் சலுகைகளை முழுமையாக பெறமுடியவில்லை. இவ்வாறு சட்டம் கொண்டு வந்தால் மக்கள் நிறைய குழந்தைகளை பெற்றெடுக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் எந்த மதத்தினராக இருந்தாலும் சரி. எல்லா நாடுகளும் மதுபானத்திற்கு தடை விதிக்க வேண்டும். இஸ்லாமிய நாடுகளில் மது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இஸ்லாமிய நாடுகளால் முடியும்போது இந்தியாவில் ஏன் தடை செய்யமுடியவில்லை. இது முனிவர்கள் வாழ்ந்த பூமி. இந்தியாவில் மதுவை முழுமையாக தடை செய்ய வேண்டும்” என்றார்.