மக்களின் காணிகளை விடுவிப்பதில் இராணுவம் உறுதியாக உள்ளது யாழ் மாவட்ட கட்டளை தளபதி ஹட்டியாராச்சி தெரிவிப்பு

யாழ்ப்பாணத்தில் பொதுமக்களின் காணிகளை மக்களிடம் வழங்குவதற்கு இராணுவம் உறுதியாக உள்ளது என பாதுகாப்பு படைகளின் யாழ்.மாவட்ட கட்டளை தளபதி மேஜர் ஜெனரல் தர்ஸன ஹெட்டியாராச்சி தெரிவித்துள்ளார்.

பலாலி இராணுவ தலைமையகத்தில் கடந்த செவ்வாய்கிழமையன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்தி ப்பில்கருத்து தெரிவிக்கும் போதே மேற் கண்டவாறு தெரிவித்தார். அவர் தொடர்ந்து கருத்து தெரிவிக்கையில்,

கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு யாழ்.மாவட்ட த்தில் இராணுவத்தின் வசம் 25 ஆயிரத்து 986.67 ஏக்கர் நிலம் காணப்பட்டது. குறித்த நிலத்தில் 88.80 வீதமான நிலம் மக்களிடம் மீள வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இராணுவம், விமானப்படை, கடற்படை ஆகியவற்றிடம் தற்போது மொத்த மாக 4512.82 ஏக்கர் நிலம் காணப்படு கி ன்றது. இது யாழ்.மாவட்டத்தின் மொத்த நில ப்பரப்பில் 1.39 வீதமாகும்.

இதேவேளை வலி,வடக்கு உயர்பாது காப்பு வலயத்திற்குள் மட்டும் பலாலி விமான நிலையம் மற்றும் விமானப்படையின் கீழ் உள்ள 996.74 ஏக்கர் நிலமும், இராணுவ த்திடம் உள்ள 2032.19 ஏக்கர் நிலத்தை யும் சேர்த்து 3028.93 ஏக்கர் நிலம் இன்ன மும் விடுவிக்கப்படாமல் உள்ளது.

இதேபோல் இராணுவத்தின் கீழ் உள்ள 500 ஏக்கர் நிலத்தை மக்களிடம் மீள கைய ளிப்பதற்கான ஒழுங்குகள் மேற்கொள்ளப்ப ட்டு வருகின்றது. மேலும் மக்களுடைய நிலங்களை மக்களிடம் மீளவும் வழங்கு வதில் இராணுவம் தெளிவாக உள்ளது. அதேசமயம் தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் மக்க ளுடைய பாதுகாப்பிலும் இராணுவம் கவனம் செலுத்தவேண்டிய கட்டாயம் உள் ளது. குறிப்பாக இப்போது இயங்கிக் கொண்டி ருக்கும் சிறு வன்முறை குழுக்களால் மக்க ளுடைய இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுமா? என்பது குறித்தும் இராணுவம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இதனடிப்படையில் மக்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்படாமல், தேசிய பாது காப்புக்கு குந்தகம் இல்லாமல். தொடர்ச்சி யாக மக்களுடைய நிலங்களை இராணுவம் விடுவிக்கும். இதேபோல் யாழ்.மாவட்டத்தில் பரவலாக உள்ள இராணுவ முகாம்களை அகற்றுவதற்கு நாங்கள் தீர்மானித்துள்ளோம். ஆனால் அவ ற்றை அகற்றி வேறு இடங்களுக்கு கொண்டு செல்வதற்கான பணம் எமக்கு தேவையாக உள்ளது. அது குறித்து நாங்கள் அரசாங்க த்துக்கு தெரியப்படுத்தியுள்ளோம். அவர்களிடம் இருந்து எமக்கு தேவையான பணம் கிடைக்குமாக இருந்தால் மக்களு டைய காணிகளில் இருந்து இராணுவம் வெளி யேறும் என மேலும் தெரிவித்தார்.