பிரதி அமைச்சர் பதவியில் இருந்து அருந்திக விலக்கப்பட்டார்

பிரதி அமைச்சர் பதவியில் இருந்து அருந்திக பெர்ணான்டோ விலக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஜனாதிபதி ஊடகம் பிரிவு இதனை அறிவித்துள்ளது.

அரசியல் அமைப்பில் ஜனாதிபக்கு உள்ள அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் இந்த பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, சுற்றுலா அபிவிருத்தி மற்றும் கிறிஸ்தவ மத விவகார பிரதி அமைச்சர் பதவியில் இருந்து அவர் இன்று முதல் நீக்கப்படுகிறார் என அறிவித்துள்ளது.