நடராசா சண்முகநாதன் (ஓமான் குணம் )

இரண்டாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

ஜனனம் : 08-12-1948 – மரணம் : 17-07-2017
திதி : 25-07-2019