திரு. சத்தியசீலன் சத்யகுமார் (குமார் )

31ம் நாள் நினைவாஞ்சலியும் நன்றி நவிலலும்

அன்னைக்கு மடியில் : 18-09-1961 – ஆம்படவன் அடியில் : 11-01-2019