திரு. இரத்தினம் இராதாகிருஷ்ணன்

31ம் நாள் நினைவாஞ்சலியும் நன்றி நவிலலும்

அன்னைக்கு மடியில் : 12-12-1946 – இறைவனின் அடியில் : 18-01-2019