திருமதி மங்களம்மா கிருஸ்ணசாமி பத்தர்

மரண அறிவித்தல்

அன்னைமடியில் : 10-10-1926 – இறைவனடியில் : 30-04-2018