திருமதி. பராசக்தி தனிநாயகம் (கிளி)

ஆறாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

 

 

தாயின் மடியில்: 04-05-1942 – தரணியின் அடியில்: 02-06-2012