திருமதி. சௌந்திரவல்லி சோமசுந்தரம்

முதலாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அன்னையின் மடியில் : 03-08-1920 – நல்லூர் முருகன் பாதங்களில் : 24-01-2018