திருமதி. இராஜேஸ்வரி இராசலிங்கம்

31ம் நாள் நினைவாஞ்சலியும் நன்றி நவிலலும்

அன்னையின் மடியில் : 15-07-1936 – ஆண்டவன் அடியில் : 24-12-2018