சோமசுந்தரக் குருக்கள் பாலசுப்பிரமணிய குருக்கள்

மரண அறிவித்தல்

அன்னை மடியில் : 30-09-1939 – இறைவனின் பாதகமலத்தில் : 27-03-2019