கனடாவில் இயங்கிய வண்ணம் பல இளம் இசைக் கலைஞர்களையும் வாத்தியக் கலைஞர்களையும் உருவாக்கி வரும் ” பாரதி ஆர்ட்ஸ் கலைக் கூடம்

நேற்றும் இன்றும் நூற்றுக்கணக்கான மாணவிகள் தங்கள் இசைத் திறன்களை பார்வையாளர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் பெரியோர்கள் ஆகியோர் முன்பாக இசைத்துக் காட்டினர்.

இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர்களில் இருவராக கனடா உதயன் பிரதம ஆசிரியர் திரு ஆர். என். லோகேந்திரலிங்கம் மற்றும் பிரபல எழுத்தாளர் குரு அரவிந்தன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு மாணவ மாணவிகளையும் கலைக்கூடத்தின் அதிபர் திரு மதிவாசன் அவர்களையும் பாராட்டு உரையாற்றினர்.
இங்கே காணப்படும் படங்கள் அங்கு எடுக்கபபட்டவையாகும்