உயர்திரு. நாகராஜா கணபதிப்பிள்ளை

14வது ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அன்னை மடியில் : 02-05-1934 – ஆண்டவன் அடியில் : 02-04-2004