அமரர். முத்தையா சோமசுந்தரம்

31ம் நாள் நினைவஞ்சலி

அன்னை மடியில் : 05-03-1938 – ஆண்டவன் அடியில் : 10-03-2018