அமரர். மார்க்கண்டு உதயகுமார் & அமரர். உதயகுமார் வசந்தமாலா

ஏழாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

தோற்ற்றம் : 24-12-1956
தோற்ற்றம் : 08-02-1966

இறைவன் அடியில் : 08-12-201