அமரர். பொன்னம்பலம் வயித்தியலிங்கம்

முதலாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

தோற்றம் : 20-01-1924 – மறைவு : 14-04-2017
திதி: திருதியை 02-05-2018