அமரர் திரு. நல்லையா சீறீஸ்கந்தராஜா

42ம் நாள் நினைவாஞ்சலியும், நன்றி நவிலலும்

 

அன்னை மடியில் : 02-07-1941 – ஆண்டவன் அடியில் : 16-06-2018