அமரர். திரு அருளம்பலம் சின்னத்தம்பி

31ம் நாள் நினைவாஞ்சலியும் நன்றி நவிலலும்

தோற்றம் : 29-07-1940 – மறைவு : 29-11-2018