அமரர். சுந்தரலிங்கம் மீனாட்சிசுந்தரலிங்கம்

16ஆம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

தோற்றம் : 24-10-1955 – மறைவு : 29-05-2002