அமரர். கிருஷ்ணாவாசன் செல்லத்துரை

முதலாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அன்னையின் மடியில்: 10-06-1966 – ஆண்டவன் அடியில் : 14-06-2018