அமரர். தர்மலிங்கம் பரமேஸ்வரி (யமுனா )

முதலாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

வையத்துள் அறிமுகம் : 14-01-1947 – தெய்வத்துள் சங்கமம் : 23-05-2018