அமரர். இரத்தினம் தங்கராஜா (கல்வியங்காடு )

31ம் நாள் நினைவாஞ்சலியும் நன்றி நவிலலும்

பிறப்பு : 02-02-1940 – இறப்பு : 17-12-2018